Egenandeler stevner

For 2018 er det vedtatt følgende satser for egenandel på stevner:

NM*/ÅM 25 % egendel  av totale utgifter (reise, opphold, mat, startkontingent)
LÅMØ 50 % egendel  av totale utgifter (reise, opphold, mat, startkontingent)
Nordsjø 75 % egenandel ved en øvelse, 50 % for to øvelser eller mer
Øvrige reisestevner 100 % egenandel
 *100 % egenandel NM Masters