TSK Styret/utvalg

Styret valgt på Årsmøte 14. mars 2019

Styreleder: Ronald Christensen ronald.christensen(alfakrøll)outlook.com
Nestleder: Harald Solberg
Kasserer: Lars Anton Corneliussen
Styremedlem: Julianne Michelsen
Styremedlem: Harald Linde-Nielsen
Styremedlem: Yngvar Angel
Styremedlem/ Sekretær Merete Kvaal
Varamedlem Erik Kjær
Varamedlem Lene Farmen-Hall

Valgkomite valgt på Årsmøte 14. mars 2019

Leder: Erik Kristoffersen valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Medlem: Hilde Mosand valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Medlem: Jonas Byman valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Vara: Odd Magne Fosen valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no

Revisorer valgt på Årsmøte 14. mars 2019

Revisor: Tone Bergan
Revisor: Knut Bråten

ANDRE UTVALG oppnevnt av styret:

Foreldreutvalg:

A-partiet Kristine Solberg
B-partiet Kristine Jarvaag-Wilkie

Therese Linde-Nielsen

C-partiet Line Therkelsen
D-partiet