TSK Styret/utvalg

Styret valgt på Årsmøte 23. april 2020

Styreleder: Ronald Christensen ronald.christensen(alfakrøll)outlook.com
Nestleder: Erik Andre Kristoffersen  
Styremedlem/Kasserer: Merete Kveli Moen  
Styremedlem: Karl Tangen  
Styremedlem: Erik Kjær  
Styremedlem: Bjørn Druglimo  
Styremedlem/ Sekretær Merete Kvaal  
Varamedlem Marit Wendt  
Varamedlem Stian Madsen  

Valgkomite valgt på Årsmøte 23. april 2020

Leder: Harald Solberg valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Medlem: Hilde Mosand valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Medlem: Jonas Byman valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Vara: Karen Anne Kjendlie valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no

Kontrollutvalg valgt på Årsmøte 23. april 2020

Medlem: Tone Bergan  
Medlem: Anna Martin  
Vara: Lars Anton Corneliussen  

ANDRE UTVALG oppnevnt av styret:

Foreldreutvalg:

A-partiet    
B-partiet Therese Linde-Nielsen Lene Farmen-Hall
C-partiet Britt Stensland Andersen Lene Thoresen
D-partiet