Treningsavgift

For å være med i en trenings- eller konkurransegruppe må det betales medlemskontingent og treningsavgift.

Treningsavgiften er basert på treningstilbud for de ulike gruppene og faktureres to ganger i året. I januar for vårsemesteret og august for høstsemesteret.

Treningsavgiften prøver vi å holde på lavt nivå og forventer da at foresatte bidrar på dugnader. Den lave treningsavgiften tar også høyde for at det kan bli avlyste treninger av ulike årsaker, og enkelte ganger kan flyttes til andre svømmehaller.

I tillegg til treningsavgift må det påregnes kostnader til startlisens hos Norges Svømmeforbund og startavgift ved deltakelse på stevner. Evt. overnatting og bespisning kommer i tillegg. Startlisens betales av TSK og viderefaktureres utøver.

Hvert år arrangeres det treningssamlinger/leire som også i hovedsak dekkes av den enkelte utøver.

Treningsavgift våren 2024

A      kr. 2810,-

A4    kr. 2400,-

B      kr. 2600,-

C      kr. 2350,-

D      kr. 2400,-

T       kr. 1900,-

M     kr. 1900,-

Sjøløve: kr. 2400,-

Delfin: kr. 2700,-

Hai: kr. 2700,-

Ungdomsrekrutt: kr. 2700,-

Treningsavgift for de ulike partiene faktureres to ganger i året, for vår og høst- semester.