A-partiene

A7

Målsetting og stevner: Trening i hht. NSF´s Utviklingstrapp fra 7. treningsår.

  • Begynnende nasjonal mesterskapsdeltakelse
  • Konkurransespesifikk sv.utholdenhet (aerob og anaerob kapasitet + max styrke/utholdenhetsstyrke)
  • Spesialisering mht distanse og sv. art
  • Delta på 3-5 stevner i halvåret.
Trening: Tilbud om 7 svømmeøkter + 3 basisøkter pr. uke

Krav om 75 % oppmøte

Leir: Delta på minst 3 treningsleire/samlinger pr. sesong.
Alder: 15 år og eldre.

 

A5 og A6

Målsetting og stevner: Trening i hht. NSF´s Utviklingstrapp fra 7. treningsår.

Anbefales å delta på minst 2 stevner i halvåret.

Trening: Tilbud om 5/6 svømmeøkter + 3 basisøkter per uke
Leir: Alle anbefales å delta på oppstartsleir i august + en leir til i løpet av sesongen. Det gir anledning til å lære av de eldre svømmerne og bli godt kjent med alle svømmegruppene (inkl. Trenere).
Alder: 14 år og eldre.