A-partiet

A-partiet

Målsetting og stevner:

Trening i hht. NSF´s Utviklingstrapp fra 7. treningsår.

  • Begynnende nasjonal mesterskapsdeltakelse
  • Konkurransespesifikk sv.utholdenhet (aerob og anaerob kapasitet + max styrke/utholdenhetsstyrke)
  • Spesialisering mht distanse og sv. art
  • Delta på 3-5 stevner i halvåret.
Trening:

Tilbud om 7 svømmeøkter + 3 basisøkter pr. uke

Krav om 75 % oppmøte

Leir: Delta på minst 3 treningsleire/samlinger pr. sesong.
Alder: 15 år og eldre.