B-partiet

B-partiet

Målsetting og stevner:

Oppbyggingstrening. 4. og 5. treningsår ihht NSFs utviklingstrapp.

  • Grunnleggende svømmehurtighet og aerob kapasitet
  • Utholdenshetsstyrke
  • Begynnende spesialisering til sv.art/distanse

Delta på minst 3 stevner i halvåret, samt svømme LÅMØ-øvelser i løpet av sesongen.

Trening:

Tilbud om 6 svømmeøkter + 2 basisøkter per uke

Krav om 65 % oppmøte

Leir/samling: Delta på minst 2 treningsleire per sesong.
Alder: Hovedtyngde 12-15 år (åpen for yngre eller eldre, etter treners vurdering og i samråd med foreldre og utøver)