B-partiene

B6

Målsetting og stevner: Oppbyggingstrening. 4. og 5. treningsår ihht NSFs utviklingstrapp.

  • Grunnleggende svømmehurtighet og aerob kapasitet
  • Utholdenshetsstyrke
  • Begynnende spesialisering til sv.art/distanse

Delta på minst 3 stevner i halvåret, samt svømme LÅMØ-øvelser i løpet av sesongen.

Trening: Tilbud om 6 svømmeøkter + 3 basisøkter per uke

Krav om 65 % oppmøte

Leir/samling: Delta på minst 2 treningsleire per sesong.
Alder: Hovedtyngde 12-15 år (åpen for yngre eller eldre, etter treners vurdering og i samråd med foreldre og utøver)

 

B5

Målsetting og stevner: Oppbyggingstrening. 4. og 5. treningsår ihht NSFs utviklingstrapp.

  • Grunnleggende svømmehurtighet og aerob kapasitet
  • Utholdenshetsstyrke
  • Begynnende spesialisering til sv.art/distanse

Anbefales å delta på minst 2 stevner i halvåret.

Trening: Tilbud om 5 svømmeøkter + 3 basisøkter per uke
Leir: Anbefales alle å delta på oppstartsleiren + en leir til i løpet av sesongen. Det gir anledning til å bli godt kjent med alle svømmegruppene (inkl. Trenere).
Alder: Hovedtyngde 12-15 år (åpen for yngre eller eldre, etter treners vurdering og i samråd med foreldre og utøver)