D-partiet

Målsetting og stevner:

Motorisk basisopplæring. 1. og 2. treningsår ihht NSFs utviklingstrapp.

  • Variert koordinativ trening
  • Opplæring i Cr, Ry, Fly, Br, start, vending
  • Generell variert treningsoppbygging utholdenhet, bevegelighet etc.

Delta på så mange konkurranser som mulig og ta steget fra rekruttstevner til approberte stevner så raskt som mulig.

Trening:

Tilbud om 3 svømmeøkter + 1 basistrening per uke

Oppmøte er viktig for utvikling. Anbefales at man deltar på så mange treninger som mulig.

Treningstider

Leir: Vi anbefaler alle å delta på oppstartsleir. Det gir anledning til å lære av de eldre svømmerne og bli godt kjent med alle svømmegruppene (inkl. Trenere).
Alder: Hovedtyngde 8 – 11 år (åpen for yngre eller eldre, etter treners vurdering og i samråd med foreldre og utøver)