Hai

Tønsberg svømmeklubb driver svømmeopplæring etter konsept fra Norges Svømmeskole, nasjonal plan for svømmeopplæring. Kursene er utarbeidet i Norges Svømmeforbund.

Den videregående opplæringen handler om å lære god teknikk i de fire svømmeartene, samt tilhørende start- og vendeteknikker. I de videregående kursene arbeides det også med å bruke svømmeartene til å svømme lengre distanser. Noe livredning kommer vi også innom.

Haikurset er siste trinnet i den videregående opplæringen i svømmeskolen. Når man mestrer målene i dette kurset er man klar for opprykk til konkurransepartiene (D eller C).

På Hai-kurset har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Læringsmål

 • Kunne svømme medley
 • Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
 • Kunne grunnleggende livredning i vann

Utfyllende om mestringsmål på Haikurset:

 • 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg.
 • 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst.
 • 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl.
 • Crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.
 • Ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning.
 • Start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.
 • Ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten.
 • 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng).
 • Livredningstesten fra Havhesten:
  • Start fra startsted/bassengkant
  • svøm 25m bryst, dykk fra vannflaten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand (om mulig en jevnstor person)
  • ta fatning og før i land den «forulykkede».
  • Ilandføring 25m.
  • Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til: Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler