Pingvin

Pingvinkurset inngår i Svømmeskolens begynneropplæring.

I begynneropplæringen jobbes det med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og å skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme.

Forkunnskaper:

Barna må kunne flyte i linjeholdning (pil) på mage og rygg i minst 15 sekunder uten hjelp. De må mestre å dreie rundt fra mage til rygg uten å sette bena i bakken.

Vi har tilbud til tre aldersgrupper:

  • F.o.m det året man fyller 5 år – t.o.m det året man fyller 7 år
  • F.o.m det året man fyller 8 år – t.o.m det året man fyller 10 år.
  • F.o.m det året man fyller 11 år – t.o.m det året man fyller 13 år.

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å gli. Før barnet flyttes opp til selunge må barnet kunne:

  • Gli på magen – linjeholding.
  • Gli på ryggen – linjeholding.
  • Gli i linjeholding med dreining fra mage til rygg og puste, drei tilbake på magen.
  • Gli med crawlbeinspark på mage og linjeholding.
  • Gli med crawlbeinspark på rygg – linjeholding og puste – drei kroppen på mage og crawlbeinspark.
  • Hoppe og flyte opp – linjeholding på mage og crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.