Sel

Tønsberg svømmeklubb driver svømmeopplæring etter konsept fra Norges Svømmeskole, nasjonal plan for svømmeopplæring. Kursene er utarbeidet i Norges Svømmeforbund.

Selkurset inngår i Svømmeskolens videregående opplæring.

Den videregående opplæringen handler om å lære god teknikk i de fire svømmeartene, samt tilhørende start- og vendeteknikker. I de videregående kursene arbeides det også med å bruke svømmeartene til å svømme lengre distanser. Noe livredning kommer vi også innom.

Selkurset er det første av fire kurs i den videregående opplæringen.

Vi har tilbud til tre aldersgrupper:

 • Fylt 5 år – t.o.m det året man fyller 7 år
 • F.o.m det året man fyller 8 år – t.o.m det året man fyller 10 år.
 • F.o.m det året man fyller 11 år – t.o.m det året man fyller 13 år.

Barnet må ha ferdigheter tilsvarende Selungen for å meldes på til kurset.

Mål:

 • 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta.
 • 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «supermann» på venstre side.
 • 25m crawl «overlapp», med pusting.
 • Fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen.
 • 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i  snøen), framføring over vann.
 • Ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming.
 • Åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning.
 • Stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg.
 • Varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste