Skilpadde

Skilpaddekurset inngår i Svømmeskolens begynneropplæring.

I begynneropplæringen jobbes det med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og å skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme.

Skilpaddekurset er trinn 2. av 4. i TSK Svømmeskoles begynneropplæring.

Forkunnskaper:

Barna må være komfortable i vann og kunne dykke 1 meter uten svømmebriller, samt hoppe alene fra bassengkanten.

Vi har tilbud til tre aldersgrupper:

  • F.o.m det året man fyller 5 år – t.o.m det året man fyller 7 år
  • F.o.m det året man fyller 8 år – t.o.m det året man fyller 10 år.
  • F.o.m det året man fyller 11 år – t.o.m det året man fyller 13 år.

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å flyte.

Målsetning:

  • Holde pusten – flyte på magen – linjeholding.
  • Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholding – puste.
  • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholding.
  • Holde pusten – flyte på magen – linjeholding – dreie på rygg – puste – linjeholding.
  • Holde pusten – flyte – balansere mage og rygg i linjeholding med tilpasset pust.