Delfin

Tønsberg svømmeklubb driver svømmeopplæring etter konsept fra Norges Svømmeskole, nasjonal plan for svømmeopplæring. Kursene er utarbeidet i Norges Svømmeforbund.

Den videregående opplæringen handler om å lære god teknikk i de fire svømmeartene, samt tilhørende start- og vendeteknikker. I de videregående kursene arbeides det også med å bruke svømmeartene til å svømme lengre distanser. Noe livredning kommer vi også innom.

Delfinkurset er nest siste trinnet i den videregående opplæringen i svømmeskolen. Når man mestrer målene i dette kurset er man klar for Hai-kurset som er siste stopp før opprykk til konkurransepartiene (D eller C).

Mål

  • 8 kick under vann med god linjeholdning
  • 3 kick under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
  • 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
  • 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
  • Trå vannet i 30sek, med hodet over vannet
  • 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3)