Selunge

Selungekurset inngår i Svømmeskolens begynneropplæring.

I begynneropplæringen jobbes det med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og å skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme.

Selungekurset er del 4 av 4 i TSK Svømmeskoles begynneropplæring.

 Vi har tilbud til tre aldersgrupper:

  • Fylt 5 år – t.o.m det året man fyller 7 år
  • F.o.m det året man fyller 8 år – t.o.m det året man fyller 10 år.
  • F.o.m det året man fyller 11 år – t.o.m det året man fyller 13 år.

Ferdigheter tilsvarende Pingvinkurs må beherskes for å melde på kurset.

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å skape fremdrift. Før barnet flyttes opp til sel må barnet kunne:

  •  Sculling og crawlbeinspark på mage og rygg- linjeholding og rytmisk pusting.
  • Crawlsvømming uten pusting.
  • Crawlsvømming – rytmisk pusting og linjeholding.
  • Ryggsvømming og linjeholding og pust.
  • Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust.