C-partiet

Målsetting og stevner:

Basistrening. 3. og 4. treningsår ihht NSFs utviklingstrapp.

  • Variert kondisjonell trening: basis utholdenhet, max fart/frekvens
  • Stabilisering av de tekniske elementene
  • Variert koordinativ trening i vann; stup, synkron, vannpolo, dykking etc.

Alle anbefales å delta på minst 3 stevner pr halvår samt å svømme alle LÅMØ distansene i løpet av en sesong.

Trening:

Tilbud om 5 svømmeøkter i uken + 3 basisøkt

Oppmøte er viktig for utvikling. Anbefales at man deltar på så mange treninger som mulig.

Treningstider

Leir: Vi anbefaler alle å delta på oppstartsleir. Det gir anledning til å lære av de eldre svømmerne og bli godt kjent med alle svømmegruppene (inkl. Trenere).
Alder: Hovedtyngde 10 – 13 år (åpen for yngre eller eldre, etter treners vurdering og i samråd med foreldre og utøver)