C-Partiet

Opptak: Januar og august hvert år.

Målsetting og stevner: Basistrening. 3. og 4. treningsår ihht NSFs utviklingstrapp.

  • Variert kondisjonell trening: basis utholdenhet, max fart/frekvens
  • Stabilisering av de tekniske elementene
  • Variert koordinativ trening i vann; stup, synkron, vannpolo, dykking etc.

Anbefales å delta på minst tre stevner pr halvår. Anbefales å delta på alle LÅMØ distanser i løpet av en sesong.

Trening: Tilbud om 5 svømmeøkter i uken, hvorav en morgentrening + 1 basisøkt

Oppmøte er viktig for utvikling. Anbefales at man deltar på så mange treninger som mulig.

Treningstider

Leir: Vi anbefaler alle å delta på oppstartsleir. Det gir anledning til å lære av de eldre svømmerne og bli godt kjent med alle svømmegruppene (inkl. Trenere).
Alder: Hovedtyngde 10 – 13 år (åpen for yngre eller eldre, etter treners vurdering og i samråd med foreldre og utøver)