Årsmøte 2019

Til medlemmene i Tønsberg Svømmeklubb 

Tønsberg svømmeklubb

Innkalling til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 14. mars 2019 kl. 18.00, på Byskogen Skole, Wergelands vei 54,3117 TØNSBERG

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar til post@tonsbergsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt ut til alle medlemmer senest en uke før årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned (dato for betalt medlemskontingent regnes), og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 6 til § 8. 

Med vennlig hilsen styret 

Protokoll årsmøte 2018