Årsmøte Tønsberg Svømmeklubb 2021

Innkalling til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes 16. mars 2021 kl. 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15. mars kl. 23.59 via https://isonen.com/event/ckl8ar49e5iu80d679u27nttc  Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

Lenke til årsmøte blir distribuert i god tid. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2. mars til post@tonsbergsvommeklubb.no Vedlagte mal brukes.

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post til alle medlemmer.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tønsberg Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tønsberg Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tønsberg Svømmeklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ronald Christensen kontaktes på tlf. 915 72 718.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Forslagsskjema