ÅRSMØTE 2021

 

Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes tirsdag 16. mars 2021, kl. 18.00.

Formell invitasjon kommer innen 16. februrar.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tønsberg Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tønsberg Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tønsberg Svømmeklubb´s lov.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret