Svar på spørsmålene under for å få hjelp til å velge riktig kursnivå for ditt barn.

10. Kan barnet svømme 100 m medley med starter og vendinger?

Hvis JA – kontakt klubben for INFO om muligheter Hvis NEI, meld på til Hai:

Hvilke muligheter åpner seg i Tønsberg Svømmeklubb når man har tatt Haimerket?

Se nærmere på konkurransepartiene og særlig D-Partiet