Clasens Minnepokal til Fredrik Solberg

Clasens Minnepokal for 2016 ble tildelt Fredrik Solberg av Sverre Clasen under årsmøtet 1. mars.

Clasens Pokal

Kort fortalt: Dette er pokalen som skal gå til klubbens beste elitesvømmer.

  1. Pokalen er gitt av familien Clasen
  2. Pokalen skal være evigvandrende
  3. Pokalen tildeles for ett år av gangen
  4. Pokalen tilfaller den svømmeren som har oppnådd det beste resultatet i året. På grunnlag av mesterskap eller den internasjonale poengtabell.
  5. Tildelingen skal skje etter avgjørelse av trenerteamet, samt godkjennelse av styret.
  6. Tildelingen skal skje på TSKs årsmøte. Styret besørger nødvendig inngravering.
  7. Dersom T.S.K. skulle bli oppløst – blir pokalen å tilbakelevere til familien Clasen.

Nøtterøy oktober 2002,
Sverre A. Clasen For familien