LÅMØ 2021 LÅMØ vil bli gjennomført uten publikum i alle landsdeler. Kun utøvere, og minimalt med trenere og lagledere har tilgang til arenaen. LÅMØ vil blir splittet pr landsdel for region Øst og region Vest. Det vil si at det blir to arrangører i disse regionene. Tilsvarene vurderes også for de andre 3 landsdelene. Mer … Les mer…

Alternativt dato hvis LÅMØ må flyttes: 24.-26. september. https://medley.no/stevne.aspx?stevneid=3552