Samling for utøvere 2010 – 2005 fra Tønsberg, Horten,  Sandefjord og Holmestrand, som har som målsetting å delta på LÅMØ Sør 2021.

Vi har ny dato for Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede: 7.-8. november i Tønsberg! Vi håper og tror på at det i november vil være få restriksjoner, men likevel et forsvarlig arrangement med den gode stemningen som særpreger Landsstevnet