16. mars 2021 kl. 18.00. Innkalling på Teams til påmeldte

LÅMØ 2021 Slik situasjonen er nå kan LÅMØ ikke gjennomføres opprinnelig helg (12.-14.mars). Ny foreløpig dato for LÅMØ er 9.-11. april. Hvis LÅMØ ikke lar seg gjennomføre i april blir det flyttet til 3.-5. september. LÅMØ vil bli gjennomført uten publikum i alle landsdeler. Kun utøvere, og minimalt med trenere og lagledere har tilgang til … Les mer…

Ny dato blir: 15.-18. april 2021 Hvis mesterskapet ikke kan gjennomføres denne datoen blir dessverre NM kortbane 2020 avlyst. Hvis det blir avlyst så vil NM kortbane 2021 bli tildelt SK Poseidon. Påmeldingsfrist og kvalifiseringsperiode blir skjøvet på i henhold til ny arrangementsdato. Påmeldingsfristen til NM blir tirsdag 6.april, kvalifikasjonsperioden blir fra 4.november 2018 til … Les mer…

Går som planlagt 22.-24. mai. Alternativt dato hvis LÅMØ må flyttes: 24.-26. september. https://medley.no/stevne.aspx?stevneid=3552