Publisering av bilder og film av barn

Norges Idrettsforbund (NIF) har satt søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av klubbenes medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Tønsberg Svømmeklubb (TSK) ønsker å følge opp disse retningslinjene.

TSK har i større og større grad tatt i bruk blant annet Facebook til oppdatering fra stevner. I retningslinjene ligger det et punkt om at alle bilder skal godkjennes av foresatte til barn under 15 år. Dette ser vi som en utfordring når ikke alltid foresatte er med på stevner. Vi har av den grunn lagt inn eget punkt om godkjenning for at bilder blir lagt ut etter godkjenning fra utøver.

Det er et begrenset antall personer som har tilgang til å publisere bilder på TSKs kommunikasjonsplattformer. Disse vil bli instruert i at de skal være varsomme med å ta bilder av utøvere i svømmetøy.

– Det skal ikke tas helbilder av svømmere i badetøy, på nært hold (bilder av start på langt hold kan være greit)

– Bilder som tas med badetøy skal være i skulderhøyde og opp

Foresatte kan be om at bilder som publiseres skal fjernes.

Vi ber om at alle fyller ut skjema så snart som mulig..

Gi beskjed om dere ikke har mulighet til å printe ut skjema selv, så bistår vi.