NYE MEDARBEIDERE

Tønsberg Svømmeklubb har gjennom styret satt opp en målsetning om å styrke klubbens kurs- og tjenestetilbud. I den forbindelse har vi fått inn noen nye medarbeidere.

 

ERIK KRISTOFFERSEN

Erik A. Kristoffersen er ansatt i en prosjektstilling som leder for utvikling nye aktiviteter.

I dette arbeidet skal Erik det første året ha hovedfokus på å utvikle og igangsette livredningskurs og skolesvømming som nye satsningsområder for TSK. Utover dette vil Erik også assistere Brit med blant annet videreutvikling av barnehagesvømming. Han vil også bli sentral i klubbens involvering rundt kommunens planlegging av ny svømmehall.

Erik vil inngå i klubbens administrasjon sammen med Brit, og vil også være en støtteressurs inn mot flere andre funksjoner og oppgaver. Erik fratrer naturlig nok sin rolle som nestleder i klubbens styre i forbindelse med tiltredelsen av nevnte stilling.

 

INGRID RAVNAN

Ingrid Ravnan er ansatt som svømmeskoleansvarlig nybegynnerkurs.

Ingrid har som oppgave å kvalitetssikre klubbens kurstilbud gjennom å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere kurs i henhold til metodikk i Norges Svømmeskole. Hun blir å finne på bassengkanten tre kvelder i uken.