Ungdomspartiet

Opptak: Januar og august hvert år.

Målsetting og stevner:

Motorisk basisopplæring/basistrening

Delta på så mange konkurranser som mulig.

Trening:

Tilbud om 2 svømmeøkter og en basistrening i uken.

Oppmøte er viktig for utvikling. Anbefales at man deltar på så mange treninger som mulig.

Treningstider

Leir/samling: Vi anbefaler alle å delta på oppstartsleir. Det gir anledning til å lære av de eldre svømmerne og bli godt kjent med alle svømmegruppene (inkl. Trenere).
Alder: 12 år og oppover 
Gruppestørrelse: max 14 svømmere