TSK Styret/utvalg

Styret valgt på Årsmøte 16. mars 2021

Styreleder: Ronald Christensen ronald.christensen(alfakrøll)outlook.com
Nestleder: Erik Andre Kristoffersen  
Økonomiansvarlig: Merete Kveli Moen  
Styremedlem: Karl Tangen  
Styremedlem: Gro Volmert Lorck  
Styremedlem: Bjørn Druglimo  
Styremedlem Merete Kvaal  
Varamedlem Marit Wendt  
Varamedlem Margareth Hedenstad  

Valgkomite valgt på Årsmøte 16. mars 2021

Leder: Erik Kjær valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Medlem: Karen Anne Kjendlie valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Medlem:   valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no
Vara: Harald Solberg valgkomite@tonsbergsvommeklubb.no

Kontrollutvalg valgt på Årsmøte 16. mars 2021

Medlem: Tone Bergan  
Medlem: Anna Martin  
Vara: Lars Anton Corneliussen  

ANDRE UTVALG oppnevnt av styret:

Foreldreutvalg:

A-partiet Merete Kvaal Karen Anne Kjendlie
B-partiet Britt Stensland Andersen Lene Thoresen
C-partiet    
D-partiet