Svømmeopplæring

SVØMMEOPPLÆRING FOR BARN OG UNGE

Tønsberg svømmeklubb driver svømmeopplæring gjennom Norges Svømmeskole, nasjonal plan for svømmeopplæring.

 Det jobbes med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og å skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme.

Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barna skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger.

Vi har hovedopptak to ganger i året; januar og august/september. Barna blir flyttet oppover i opplæringstigen etter hvert som de er klare for nytt nivå. 

Ved frigjøring av plasser tar vi inn nye barn fortløpende.

Hvalmerket:Hvalmerket

Her arbeides det med vanntilvenning og den grunnleggende funksjonen å dykke. Før barnet flyttes opp til skilpadde må barnet kunne:

 1. Holde pusten – hodet under vann – Åpne øynene.
 2. Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen.
 3. Holde pusten – dykke mellom beina på en partner.
 4. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander på bunnen.

Skilpaddemerket:skilpadde-2014

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å flyte. Før barnet flyttes opp til pingvin må barnet kunne:

 1. Holde pusten – flyte på magen – linjeholding.
 2. Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholding – puste.
 3. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholding.
 4. Holde pusten – flyte på magen – linjeholding – dreie på rygg – puste – linjeholding.
 5. Holde pusten – flyte – balansere mage og rygg i linjeholding med tilpasset pust.

Pingvinmerket: (foregår delvis på dypt vann)pingvin-2014

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å gli. Før barnet flyttes opp til selunge må barnet kunne:

 1. Gli på magen – linjeholding.
 2. Gli på ryggen – linjeholding.
 3. Gli i linjeholding med dreining fra mage til rygg og puste, drei tilbake på magen.
 4. Gli med crawlbeinspark på mage og linjeholding.
 5. Gli med crawlbeinspark på rygg – linjeholding og puste – drei kroppen på mage og crawlbeinspark.
 6. Hoppe og flyte opp – linjeholding på mage og crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Selungemerket: (foregår på dypt vann)selunge-2014

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å skape fremdrift. Før barnet flyttes opp til sel må barnet kunne:

 1. Sculling og crawlbeinspark på mage og rygg- linjeholding og rytmisk pusting.
 2. Crawlsvømming uten pusting.
 3. Crawlsvømming – rytmisk pusting og linjeholding.
 4. Ryggsvømming og linjeholding og pust.
 5. Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust.

Selsel-2014

 1. 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta.
 2. 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «supermann» på venstre side.
 3. 25m crawl «overlapp», med pusting.
 4. Fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen.
 5. 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann.
 6. Ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming.
 7. Åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning.
 8. Stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg.
 9. Varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste redningsline/livbøye («throw»).

Sjøløvesjolove-2014

 1. 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
 2. 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet)
 3. 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
 4. 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten
 5. 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus)
 6. Åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 7. Overlevelsesflyting på rygg og bryst, H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3)

Delfindelfin-2014

 1. 8 kick under vann med god linjeholdning
 2. 3 kick under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
 3. 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
 4. 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
 5. Trå vannet i 30sek, med hodet over vannet
 6. 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3)

 

Haihai-2014

 1. 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg
 2. 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst
 3. 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl
 4. Crawlvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 5. Ryggvending (salto) hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg med god linjeholdning
 6. Start fra pall, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 7. Ryggstart, med korrekt startprosedyre, og fin overgang inn i svømmearten
 8. 100m medley (eller 4 lengder i 12,5m basseng)
 9. Livredningstesten fra Havhesten: Start fra startsted/bassengkant, svøm 25m bryst, dykk fra vannflaten (dybde min 2,5m) etter en utlagt gjenstand (om mulig en jevnstor person), ta fatning og før i land den «forulykkede». 10. Ilandføring 25m. Øvelsen utføres i umiddelbar rekkefølge. Livredningstesten krever praktisk kjennskap til:
  Prinsipper om den forlengede arm, de alminnelige ilandføringsteknikker, HLR-forløpet, is-/bade-/sjøvettregler

Klikk her for oversikt over kurs.