Sjøløve

Tønsberg svømmeklubb driver svømmeopplæring etter konsept fra Norges Svømmeskole, nasjonal plan for svømmeopplæring. Kursene er utarbeidet i Norges Svømmeforbund.

Sjøløve-kurset er første trinnet i den videregående opplæringen i svømmeskolen. Når man mestrer målene i dette kurset er man klar for Delfin-kurset.

Den videregående opplæringen handler om å lære god teknikk i de fire svømmeartene, samt tilhørende start- og vendeteknikker. I de videregående kursene arbeides det også med å bruke svømmeartene til å svømme lengre distanser. Noe livredning kommer vi også innom.

Forkunnskaper:

Barna skal mestre god teknisk rygg og crawl med pust til siden over minst 25 meter samt kunne utføre stup, starter og vendinger.

Mål:

  • 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
  • 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet)
  • 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
  • 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten
  • 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus)
  • Åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
  • Overlevelsesflyting på rygg og bryst, H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest).
  • Kunne varsle om hjelp (1-1-3)