Hvalmerket

Hvalkurset inngår i Svømmeskolens begynneropplæring.

I begynneropplæringen jobbes det med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og å skape fremdrift i vannet.

Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme.

Forkunnskaper:

Ingen forkunnskaper nødvendig, men barna må kunne være i stand til å være i bassenget uten mor og far.

Vi har tilbud til tre aldersgrupper:

  • F.o.m det året man fyller 5 år – t.o.m det året man fyller 7 år
  • F.o.m det året man fyller 8 år – t.o.m det året man fyller 10 år.
  • F.o.m det året man fyller 11 år – t.o.m det året man fyller 13 år.

Hvalkurset er trinn 1. av 4. i TSK svømmeskoles begynneropplæring.

Hvalkurset fokuserer på kjernefunksjonen ‘Dykke’, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Læringsmål:

Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

  1. Holde pusten – hodet under vann – Åpne øynene.
  2. Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen.
  3. Holde pusten – dykke mellom beina på en partner.
  4. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander på bunnen.