Ledige stillinger – svømmeinstruktør

Tønsberg SK har behov for nye svømmeinstruktører og søker etter personer som kan jobbe kveldstid.

Vi holder svømmekurs for barn, ungdom og voksne på Ringshaug ungdomsskole, tirsdag og torsdag fra kl. 17.00, samt i Tønsberg Svømmehall mandager fra 16.30 – 17.00. Vi har også som mål å starte opp på Revetal høsten 2022.

Vi søker etter deg som:
– har fylt 15 år
– liker å være i vann
– liker å jobbe med barn
– ønsker deltidsjobb ved siden av studier eller lignende og jobbe en til to kvelder i uken

Det er ønskelig med god kvalitet på instruktørene og det legges opp til god opplæring før man kan starte som selvstendige instruktører for egne grupper.

Nødvendig opplæring og kurs vil organiseres gjennom klubben, dersom man ikke har utdanning gjennom Norges Svømmeforbund fra før.
Vi arrangerer instruktørkurs 11. – 12. juni.

Du trenger ikke å være/ha vært aktiv svømmer, men du må like å jobbe med barn/ungdom.

Lønn etter klubbens lønnsstruktur.

Så er du interessert eller har du spørsmål: Send mail til svommekurs@tonsbergsvommeklubb.no.