Innkalling til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb 2023

Til medlemmene i Tønsberg Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes 15. mars 2023 kl. 18.00 i Fylkeshuset i Tønsberg, møterom Oseberg. Adresse: Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 2023 til post@tonsbergsvommeklubb.no. Mal for innmelding av saker, Forslagsskjema2023

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post til alle medlemmer.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tønsberg Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tønsberg Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tønsberg Svømmeklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ronald Christensen kontaktes på tlf. 915 72 718.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret