ÅRSMØTE – ny dato 23. april

Til medlemmene i Tønsberg Svømmeklubb

Tønsberg, 8. april 2020

Årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb 2020 – ny dato

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 23. april 2020, kl. 18.30.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 21.04.2020 her https://isonen.com/event/ck8jxwxqi9lj70a69oz381hcy.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Lenke for å få tilgang til møte distribueres i god til før møtestart.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er sendt ut i forbindelse med først oppsatt dato 12. mars 2020, som ble utsatt.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tønsberg Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tønsberg Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tønsberg Svømmeklubb´s lov.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret