ÅRSMØTE 2019

Til medlemmene i Tønsberg Svømmeklubb 

Tønsberg svømmeklubb

Innkalling til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 12. mars 2020 kl. 18.00, på Fylkeshuset, Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27. februar til post@tonsbergsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt ut til alle medlemmer senest en uke før årsmøte.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Med vennlig hilsen styret