TØNSBERG SVØMMEKLUBB SØKER INSTRUKTØRER

Tønsberg Svømmeklubb holder kurs for barn og ungdom og gjennom Norges Svømmeskole. Hvert år har vi rundt 500 barn, ungdom og voksne på svømmekurs.

TSK har mange dyktige instruktører, men vi trenger flere instruktører til å kunne opprettholde og utvide dagens tilbud, slik at alle som ønsker får svømmeopplæring.

Vi holder svømmekurs for barn, ungdom og voksne på Ringshaug ungdomsskole, tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 og utover.

Kan du bare jobbe noe går det bra, vi forventer ikke at dere skal kunne jobbe hele ettermiddag/kveld, eller flere dager i uken.

Det er ønskelig med god kvalitet på instruktørene og det legges opp til god opplæring før man kan starte som selvstendige instruktører for egne grupper. Det vil blant annet si at man starter opp som hjelpeinstruktør (er med en annen instruktør).

Nødvendig opplæring og kurs vil organiseres gjennom klubben, dersom man ikke har utdanning gjennom Norges Svømmeforbund fra før.

Du trenger ikke å være/ha vært aktiv svømmer, men du må like å jobbe med barn/ungdom.

Lønn etter klubbens lønnsstruktur.

Så er du interessert eller har du spørsmål: Send mail til svommekurs@tonsbergsvommeklubb.no eller ring Brit W. Nakken på tlf. 948 71 975.