Tønsberg Svømmeklubb søker hovedtrener i inntil 100 % stilling

Vår hovedtrener slutter etter denne sesongen og vi ser etter en ny erfaren og engasjert hovedtrener, som ønsker å være med på å utvikle utøvere og klubben i årene framover.

Tønsberg Svømmeklubb (TSK) ble stiftet i 1927 og teller ca. 700 medlemmer i alle aldre. TSK´s ambisjonsnivå er å satse på bredde og ha plass til topp, og er i dag en konkurranseklubb. Klubben har i dag fem konkurransepartier for barn og ungdom mellom 9 og 18 år, med 10-15 utøvere pr. parti. I tillegg har klubben en mastersgruppe med ca. 40 svømmere og svømmeskole hvor ca. 500 barn, ungdom, og voksne får opplæring pr. år.

HOVEDOPPGAVENE SOM LIGGER TIL STILLINGEN ER

 • Overordnet ansvar for klubbens konkurransevirksomhet, herunder årsplanlegging og evaluering basert på klubbens Sportslige plan/NSFs utviklingstrapp og terminliste for all
 • Overordnet koordinerende ansvar for alle klubbens partier og trenere
  Daglig treneransvar for klubbens øverste parti(er), samt deltakelse på stevner og treningsleire
 • Leder for trenerteamet, herunder legge til rette for utvikling av trenere, organisere og følge
  opp trenermøter
 • Administrative oppgaver knyttet til trening, stevner og treningsleirer/samlinger
 • Ha en åpen og god dialog med styre, trenerteamet, daglig leder, utøvere og foresatte

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Minimum Trener-II utdanning gjennom Norges Svømmeforbund
 • Gode pedagogiske og kommunikative ferdigheter til å motivere til læring og utvikling
 • Gode samarbeidsevner med svømmere, foresatte og kollegaer vektlegges
 • Engasjert, selvstendig og samarbeidsorientert
 • Liker å jobbe med barn og ungdom
 • Ønske om å utvikle seg som trener og ha engasjement for oppgavene
 • Fleksibel
 • Det er en fordel om kandidat behersker norsk språk
 • Bør inneha førerkort og disponere bil

HVORFOR SØKE STILLING HOS OSS?

 • TSK har Daglig Leder i 100% stilling som håndterer det meste av administrative oppgaver og som naturlig vil samarbeide tett med ny hovedtrener.
 • Ny svømmehall med flere bassenger skal bygges i Tønsberg og TSK er i god dialog med kommunen om utforming av dette anlegget. Forventet å være ferdigstilt i 2024
 • TSK jobber tett med Wang Tønsberg og deler av jobben vil kunne foregå i Wang-systemet som svømmetrener for svømmere og trialeter.
 • TSK tilbyr innbydende kontorfasiliteter sammen med Daglig Leder i umiddelbar nærhet til svømmehallen.
 • TSK driver stort innen svømmeskole, kurs og opplæring og har således en sunn økonomi som kommer svømmere og trenere til gode.
 • TSK kan tilby konkurransedyktig lønn og gode pensjonsvilkår
 • Tønsberg, Norges eldste by, ligger kun 1 times togtur fra Oslo og er en klassisk sommerby med yrende liv hvor det er mye å finne på 

Søknadsfrist 1. september 2020.
Søknad med CV sendes til daglig leder Brit W. Nakken på e-post: brit@tonsbergsvommeklubb.no.
Spørsmål til stillingen kan rettes til samme e-postadresse.