Våre trenere og instruktører

Helle Rønning Rangnes – Svømmeskoleansvarlig, svømmeskoleinstruktør

 

Tone Gundrosen – Ansvarlig trener for A- partiet

 

Erlend Hansen – Ansvarlig trener B-partiet, assistentrener A-, og C-partiet

 Petter Malm – Ansvarlig trener for C-partiet, assistenttrener D-partiet

Karen Anne Kjendlie – Ansvarlig trener D-partiet, assistentrener C-partiet

Kim Jonas Meyer – Ansvarlig trener Ungdomspartiene, Instruktør Svømmeskolen

Rolf Christensen – Ansvarlig trener for Mastersgruppa
Mathias Krohn – Assistentrener D-partiet