Våre trenere og instruktører

Helle Rønning Rangnes – Svømmeskoleansvarlig, ansvarlig rekruttgruppe

 

Tone Gundrosen – Hovedtrener

Trener A-partiet, Ungdomspartiet, Masters

Terje Hellberg. Trener B-partiet, Masters

 Petter Malm – Trener for C-partiet, Ungdomspartiet

Karen Anne Kjendlie – Trener D-partiet

Mathias Krohn – Assistentrener D-partiet