Ledig stilling – svømmeinstruktør

Tønsberg SK har stadig behov for nye svømmeinstruktører og søker etter personer som kan jobbe kveldstid.

Vi holder svømmekurs for barn, ungdom og voksne på Ringshaug ungdomsskole, tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 og utover.

Vi søker etter deg som:
– har fylt 16 år
– liker å være i vann
– liker å jobbe med barn
– ønsker deltidsjobb ved siden av studier eller lignende og jobbe en til to kvelder i uken

Det er ønskelig med god kvalitet på instruktørene og det legges opp til god opplæring før man kan starte som selvstendige instruktører for egne grupper. Det vil blant annet si at man starter opp som hjelpeinstruktør (er med en annen instruktør).

Nødvendig opplæring og kurs vil organiseres gjennom klubben, dersom man ikke har utdanning gjennom Norges Svømmeforbund fra før.

Du trenger ikke å være/ha vært aktiv svømmer, men du må like å jobbe med barn/ungdom.

Lønn etter klubbens lønnsstruktur.

Så er du interessert eller har du spørsmål: Send mail til svommekurs@tonsbergsvommeklubb.no eller ring Brit W. Nakken på tlf. 948 71 975.