B-Partiet

B1

Målsetting og stevner: Oppbyggingstrening. 4. og 5. treningsår ihht NSFs utviklingstrapp.

  • Grunnleggende svømmehurtighet og aerob kapasitet
  • Utholdenshetsstyrke
  • Begynnende spesialisering til sv.art/distanse

Delta på minst tre stevner i halvåret. Svømme LÅMØ-øvelser i løpet av sesongen.

Trening: Tilbud om 6 svømmeøkter + 2 basisøkter pr. uke

Krav om 65 % oppmøte

Leir/samling: Delta på minst to treningsleire pr. sesong.
Alder: Hovedtyngde 12-15 år (åpen for yngre eller eldre, etter treners vurdering og i samråd med foreldre og utøver)

 

B2

Gruppen består hovedsaklig av utøvere som har nivå til å være på B1, men som ønsker å trene litt mindre.

Målsetting og stevner: Oppbyggingstrening. 4. og 5. treningsår ihht NSFs utviklingstrapp.

  • Grunnleggende svømmehurtighet og aerob kapasitet
  • Utholdenshetsstyrke
  • Begynnende spesialisering til sv.art/distanse

Anbefales å delta på minst to stevner i halvåret.

Trening: Tilbud om 4 svømmeøkter, hvorav en morgentrening + 2 basisøkter pr. uke
Leir: Anbefales alle å delta på oppstartsleir + en leir til i løpet av sesongen. Det gir anledning til å bli godt kjent med alle svømmegruppene (inkl. Trenere).
Alder: Hovedtyngde 12-15 år (åpen for yngre eller eldre, etter treners vurdering og i samråd med foreldre og utøver)