A-Partiet

 Opptak: Januar og august hvert år.

Veiledende krav for å komme opp i A-partiet:

  • 75% oppmøte i B-partiet det siste halve året (5 treninger i uken i snitt)
  • 4 øvelser over 300 poeng fordelt på minimum 2 svømmearter
  • Deltatt på minimum 3 stevner det siste halve året
  • Er motivert for å øke treningsmengden og lyst til å komme opp på A-partiet
  • Har en positiv innstilling til trening og stevner

Veiledende krav for å få fortsette i A-partiet:

  • 60% oppmøte i måneden (ca. 5 treninger i uka i snitt)
  • Delta på minimum 2 stevner i halvåret (TSK sitt stevne er obligatorisk)
  • Etterfølge punktene på treningskontrakten for A-partiet
  • Ha lyst til å trene og utvikle seg som svømmer

* Morgentreningene teller ikke inn på % oppmøte for verken A eller B

** Styrkeøktene på Træleborg (tirsdag og torsdag) telles som en egne økter

*** Det er den ansvarlige treneren på A-partiet som tar den endelige avgjørelse om opprykk, og eventuelt nedrykk, basert på helhetsinntrykket av svømmeren

Gruppestørrelse: max 20 svømmere
Ansvarlig trener: Tone Gundrosen
Ass.Trener: Erlend Hansen
   
Svømmetrening: Tønsb. Svømmehall

Øvre basseng

Styrke/Basis: Træleborg Skole

Gymsal