A-Partiet

A1

Målsetting og stevner: Trening i hht. NSF´s Utviklingstrapp fra 7. treningsår.

  • Begynnende nasjonal mesterskapsdeltakelse
  • Konkurransespesifikk sv.utholdenhet (aerob og anaerob kapasitet + max styrke/utholdenhetsstyrke)
  • Spesialisering mht distanse og sv. art
  • Delta på minst fem stevner i halvåret.
Trening: Tilbud om 7 svømmeøkter + 2 basisøkter pr. uke

Krav om 70 % oppmøte

Leir: Delta på minst fire treningsleire pr. sesong.
Alder: 14 år og eldre.

 

A2

Gruppen består hovedsaklig av utøvere som har vært på A1, men som ønsker å trene litt mindre.

Målsetting og stevner: Trening i hht. NSF´s Utviklingstrapp fra 7. treningsår.

Anbefales å delta på minst to stevner i halvåret.

Trening: Tilbud om 5 svømmeøkter, hvorav en morgentrening + 2 basisøkter pr. uke

 

Leir: Anbefales alle å delta på sommerleir + minst en leir til i løpet av sesongen. Det gir anledning til å lære av de eldre svømmerne og bli godt kjent med alle svømmegruppene (inkl. Trenere).
Alder: 14 år og eldre.