Endring av treningstider 28. november – 31. januar

Pga. reahabilitering av svømmehallen på Eik blir det noen justeringer på treningstider for A-, B-, C- og D-partiene f.o.m 28.november t.o.m 31. januar:
  • D-partiets mandagstrening flyttes til søndager kl. 15.30 – 17.30 i desember, kl. 17.30 – 19.30 8., 22. og 29, januar
  • C-partiets tirsdagstrening flyttes til Tbg. svømmehall kl. 19.30
  • A- og B- partiets trening tirsdager flyttes til Bakkenteigen kl. 19.00 – 21.00
  • A- og B-partiets trening søndager flyttes til kl. 17.30 – 19.30