ÅRSMØTE 2022

Innkalling til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Tønsberg Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes 24. mars 2022 kl. 18.00, på Eik Kulturhus – auditoriet, Grenaderveien 13, 3122 TØNSBERG.

Dersom det ikke vil være mulig å gjennomføre årsmøte ved fysisk oppmøte, pga smitteverntiltak, vil årsmøtet gjennomføres digitalt på samme tidspunkt.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til post@tonsbergsvommeklubb.no Vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post til alle medlemmer.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tønsberg Svømmeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tønsberg Svømmeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tønsberg Svømmeklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ronald Christensen kontaktes på tlf. 915 72 718.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Forslagsskjema